Interiørarkitekt Sigrid Aarønæs MNIL ®

Kompetanse og erfaring:

 • Interiørarkitekt Sigrid Aarønæs MNIL® er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo, SHKS - diplomeksamen 1984.( Nå Kunsthøyskolen i Oslo, KhiO - fakultet for design)
 • 1998 -2020 Egen praksis - Interiørarkitekt Sigrid Aarønæs MNIL ®, Moss
 • 1994-1998 Ansatt hos
  Niels Torp AS Arkitekter MNAL - Interiørarkitekter MNIL, Oslo
 • 1992-1994 Ansatt hos
  Beate Ellingsen AS Interiørarkitekt Møbeldesigner MNIL,Oslo
 • 1990-1992 Ansatt hos
  Evenden Design Consultants AS,Oslo
 • 1985-1990 Ansatt hos Arkitekt MNAL NPA René Philipp, Oslo
Fagområder:
 • Rådgivning innen:
  møblering og produktvalg
  belysning og produktvalg
  farge- og materialvalg 
 • Interiørprosjektering:
  Møbel- og innredningsplanlegging
  Interiørkonsepter
  Behovsanalyser, skisser, kostnadsoverslag
  Detaljprosjektering og arbeidstegninger
  Tilbudstegninger og beskrivelser
  Oppfølging, kostnads- og kvalitetskontroll
  Prospekter, presentasjon og 3D illustrasjonsarbeider
  Boliger, fritidsboliger
  Bibliotek
  Helse og omsorgsbygg, Idrettshaller, treningssenter
  Kafe og restaurant, kantine og storkjøkken
  Kino, auditorier, konferansesaler og møterom
  Kontorbygg, næringsbygg, prosessbygg
  Kjøpesenter, forretninger
  Museum og utstilling
  Messestands
  Resepsjon, vestibyle og ventearealer
  Skoler, høyskoler, bibliotek og lesesal
  Sykehus og laboratorier

Godkjent medlem av
Norske Interiørarkitekters og møbeldesigneres Landsforening 

 • Jobber profesjonelt med innvendig arkitektur - med forståelse for bruk og opplevelse av rom.

 •   Utformer konsepter ut fra et profesjonelt ståsted, som skal representere kundens identitet og behov.
 •   Bidrar med teknisk kunnskap for å sikre funksjonelle, estetiske og holdbare løsninger.
 •   Stiller riktige spørsmål til riktig tid, basert på faglig innsikt og prosesskunnskap.
 •   Er kundens uavhengige rådgiver i tråd med NILs etiske regler.
 •   Er bindeledd og formidler mellom bruker og byggeprosess.
 

NIL følger opptakskrav satt av The European Council of Interior Architects, som organiserer de profesjonelle europeiske organisasjonene innen Interior Architecture and Design i Europa.Alle oppdrag utføres i hht NILs og ECIAs etiske regler

for profesjonell og kollegial opptreden.

Interiørarkitekt Sigrid Aarønæs MNIL ®

Odins gate 6 

N - 1511 MOSS

Norway

Telefon 69 25 92 00 - mobil 93 06 80 25
Org.nr.980 333 590 mva
Kontoret drives som enkeltpersonsforetak

E-post aroenaes@online.no / post@sigridinterior.no