• Jobber profesjonelt med innvendig arkitektur, med forståelse for bruk og opplevelse av rom.
  • Utformer konsepter ut fra et profesjonelt ståsted, som skal representere kundens identitet og behov.
  • Bidrar med teknisk kunnskap for å sikre funksjonelle, estetiske og holdbare løsninger.
  • Stiller riktige spørsmål til riktig tid, basert på faglig innsikt og prosesskunnskap.
  • Er kundens uavhengige rådgiver i tråd med NILs etiske regler.
  • Er bindeledd og formidler mellom bruker og byggeprosess.                
Kompetanse og erfaring:
Medlem av NIL - Norske Interiørarkitekters- og møbeldesigneres Landsforening
NIL følger opptakskrav satt av The European Council of Interior Architects, som organiserer de profesjonelle europeiske organisasjonene innen Interior Architecture and Design i Europa.

Interiørarkitekt Sigrid Aarønæs MNIL

Adresse: Odins gate 6  N - 1511 MOSS Norge
Tel: 69 25 92 00 - mobil 93 06 80 25  E-post: aroenaes@online.no
Kontoret drives som enkeltpersonsforetak.    Org.nr. 980 333 590 mva

Interiørarkitekt Sigrid Aarønæs MNIL® er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo,
SHKS - diplomeksamen 1984. (Kunsthøyskolen i Oslo, KhiO - fakultet for design)

1998 -2024 Egen praksis - Interiørarkitekt Sigrid Aarønæs MNIL ®, Moss
1994-1998 Ansatt hos Niels Torp AS Arkitekter MNAL - Interiørarkitekter MNIL, Oslo
1992-1994 Ansatt hos Beate Ellingsen AS Interiørarkitekt Møbeldesigner MNIL,Oslo
1990-1992 Ansatt hos Evenden Design Consultants AS,Oslo
1985-1990 Ansatt hos Arkitekt MNAL NPA René Philipp, Oslo