Boliger

Navn og adresser i refererte boligoppdrag er utelatt, i samsvar med NILs etiske regler.