Moss rådhus og
Moss kulturhus

Utført for Moss kommunale eiendom. Moss kulturhus for Østavind arkitekter.