Oslo VAV - Bekkelaget Renseanlegg - administrasjonsbygg 2018.For Cowi AS, i samarbeid med SG arkitekter AS.

2018
Resepsjon 2.etasje.
Fellesarealer 1.etasje.
Kantine, 2.etasje.