Helse og omsorgsbygg

Lovisenberg diakonale sykehus, Oslo

Venterom og resepsjon Lovisenberg diakonale sykehus Interiørarkitekt Sigrid Aarønæs MNIL
Venterom Lovisenberg diakonal sykehus-interiørarkitekt Sigrid Aarønæs MNIL

Venterom Lovisenberg diakonale sykehus - interiørarkitekt Sigrid Aarønæs MNILVenterom Lovisenberg diakonale sykehus - interiørarkitekt Sigrid Aarønæs MNIL